Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Faaliyet Alanları

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği.

Ekler

Faaliyet Alanları.doc